25. 3. 24

Celjski stari grad - 21. 3. 2024

Danes pa Spoznavanje vrednot pri Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje izjemoma v četrtek: 


z vlakom ob 7.33 se nas v Celje pripelje 16. Lepo počasi z Železniške postaje iz leta 1846, mimo visoke platane in s pogledom proti cilju na hribu koračimo preko velikega parkirišča. Pred Savinjo nas usmerjajo v različne smeri, me pa ob Savinji, preko Voglajne in ceste do kapelice.

Tu se pa ravnina konča, na začetku široka gladka pot, potem malo ožja in bolj kamnita, nas vodi v breg. Vmes je tudi kakšna klop za oddih, posebno velika je pri plezališču. 
Spustimo se na "balkon", da uživamo v razgledu na Celje. 


Ob poti nas razveseljuje pomladno cvetje: največ je jetrnika, ki mu z modrimi cvetovi dela konkurenco navadni zimzelen, zraven bledo rumeni cvetovi deveterolistne konopnice, nekaj je tudi pljučnika, votlih petelinčkov, veliko podlesnih vetrnic, za bele grmičke v skalah pa Google zagotavlja, da je to alpski repnjak.

Pred vstopom na Celjski stari grad si malo oddahnemo, okrepčamo, potem za ceno pet evrov vstopimo v ta največji srednjeveški grad v Sloveniji. V Kavarni Veronika najprej kava in klepet na soncu, ki že kar lepo greje. 

Foto: Cveta Fakin.
Jaz se ne morem odreči gugalnici, v šahu se pa ne preizkusimo. Dobro pregledamo vse prostore, 

izkoristimo razglede, si ogledamo postavitev Pod zlatimi zvezdami v Stolpu nad Pelikanovo potjo, ki na treh etažah prikazuje okolje grajske postojanke s tipično opremo poznega srednjega veka - izpred skoraj 600 let. Ogledamo si lahko orožje, pohištvo, drobne predmete, Potem pa se povzpnemo še na Friderikov stolp. 


Sam Friderik II nam se nam predstavi, lahko se z njim fotografiramo, verjetno pa se je tehnologija pokvarila, saj nam na elektronski naslov ni poslal posnetkov. Zgornji posnetek je iz arhiva. 


Pred posnetkom lahko zaplešemo z Veroniko Deseniško, mučilne naprave pa si ogledajo le najbolj pogumne.

Navzdol gre veliko hitreje in na Železniški postaji Celje smo že tako zgodaj, da gre nekaj udeleženk na vlak ob 12.28. Druge si v dveh lokalih privoščimo malico in ujamemo vlak eno uro kasneje. V Sevnici smo okrog pol treh.

KRATKO - A SLADKO!

Podatki o zanimivostih so pod videom.
Video:
CELJSKI STARI GRAD

Pogled na obzidje in ostanke gradu je veličasten. Grad ima svoje začetke v drugi polovici 12. stoletja, postavili so ga Vovbržani. Po izumrtju te rodbine ga prevzame Žovneška gospoda: Friderik Žovneški se preseli na Stari grad in poslopje posodobi v udobnejšo bivalno rezidenco. Leta 1341 je povzdignjen v grofa Celjskega, kar pomeni začetek te dinastije. Največji vzpon doseže za časa Hermana II, ki se povezuje z najpomembnejšimi plemiškimi družinami tistega časa. Njegov najstarejši sin Friderik II  je povzdignjen v državnega kneza (tudi Ulrik II), zaradi ljubezni z Veroniko Deseniško ga da oče zapreti v stolp, Veroniko pa umoriti. Rodbina Celjskih izumre leta 1456 z umorom zadnjega moškega potomca Ulrika II in grad prevzamejo Habsburžani.

Najlepši pogled na mesto je seveda s ploščadi nekdanjega Palacija. Novejša pridobitev je postavitev Pod zlatimi zvezdami v Stolpu nad Pelikanovo potjo, ki na treh etažah prikazuje okolje grajske postojanke s tipično opremo poznega srednjega veka - izpred skoraj 600 let. Ogledamo si lahko orožje, pohištvo, drobne predmete.

23 metrov visoki obrambni stolp, ki ga danes imenujejo Friderikov stolp, so grofje Celjski zgradili v 14. stoletju kot zadnje zatočišče pred napadalci s skoraj tri metre debelimi zidovi in vhodom v prvem nadstropju. Tu so skladiščili orožje, okoli vrhnjega nadstropja je potekal obrambni hodnik, v prvem nadstropju pa je bila urejena temnica, kjer je bil zaprt tudi Friderik II. Danes je čisto spodaj razstava mučilnih naprav Teater groze. Na stopnišču vas v animirani obliki pozdravi sam Friderik in pove svojo zgodbo. Lahko se z njim slikate in si pošljete posnetek po elektronski pošti. Malo više lahko zaplešete z Veroniko. Z vrha se spet odpirajo lepi razgledi daleč naokoli. Prostor pred Friderikovim stolpom je romantično prizorišče številnih prireditev. Blizu vhoda je prostor za dogajanje z mlajšimi obiskovalci, med deli obzidja pa tudi trta, potomka tiste z Lenta.

CELJE

Je mesto na Štajerskem, sedež mestne občine Celje in upravne enote ter središče Savinjske statistične regije. S 37.122 prebivalci je četrto največje slovensko mesto, vseskozi primerljivo s trenutno tretjim - Kranjem, mogoče ga pa je prehitel celo Koper. Leži ob sotočju rek Savinje in Voglajne v Spodnji Savinjski dolini oziroma Celjski kotlini. Srednja nadmorska višina mesta je 241 m.

Sodišča, šole, knjižnice, muzeji, galerije, sedež škofije, bolnišnica. Sejemske prireditve. Šport: atletika, rokomet.

Največja znamenitost je Stari grad Celje, ki se prvič omenja leta 1322 in je bil sedež Celjskih grofov, najvplivnejše plemiške rodbine na Slovenskem. Z njihovega grba izhaja današnji celjski grb - tri zlate šestkrake zvezde na modrem ščitu, ki so zdaj tudi del slovenskega grba.

Prva naselbina iz časa halštatske kulture (8. do 6. stoletja pred našim štejem), močno keltsko naselje, leta 15 pr. n. št. so naselbino osvojili Rimljani in jo poimenovali Celeia. Ohranjeni napisi navajajo, da je bila antična Celeia bogato in gosto naseljeno mesto, zavarovano z obzidjem in stolpi, z večnadstropnimi palačami, širokimi trgi in ulicami – ena najbolj cvetočih rimskih kolonij. V petem stoletju jo upostošijo Huni. V srednjem veku se mesto prvič omenja pod imenom Cylie kot sedež mejnega grofa. O nastanku naselja na mestu antične Celeie v srednjem veku obstaja zelo malo ohranjenih virov. Mesto je verjetno dobilo status mestnega trga v prvi polovici 14. stoletja, mestne pravice je Celje dobilo 11. aprila 1451, z ukazom Celjskega grofa Friderika II. Po izumrtju Celjskih grofov leta 1456 so mesto prevzeli Habsburžani. Začelo se je hitro razvijati v obrtniško in trgovsko središče. Leta 1473 so zgradili mestno obzidje in trdnjavski jarek. Z obzidjem se je ubranilo pred Turki, ob velikem slovenskem kmečkem uporu leta 1515 pred kmeti, ki so zavzeli Stari grad. V letu 1798 je mesto zajel velik požar. Zgorela je večina poslopij. Avstroogrska, vojni … Gospodarstvo: veliko propadlih tovarn (Cinkarna, Emo …).

Železniško postajo Celje so zgradili leta 1846, ko je v Celje pripeljal prvi vlak. Pri zgradbi stoji največja platana v Sloveniji, zaradi katere so morali celo prilagoditi traso ceste.

Viri: Wikipedia in spletne strani

Ni komentarjev: