4. 4. 24

Lukovec in Konjsko - 3. 4. 2004

Ko malo pred osmo hitim proti parkirišču pri krožišču v Šmarju (Sevnica), imam nekam mrzle roke. Ko pogledam na prikaz Tovarne Tanin, mi je vse jasno: samo tri stopinje. No, čisto jasno pa le ni, po nebu se sprehaja nekaj oblakov. Zberemo se štiri od Spoznavanja vrednot pri Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica in ob osmih krenemo pod železnico na Savsko cesto, potem pa vse do brvi preko Save, kjer se nam pridružijo še tri pohodnice. Na križišču pri tovarni Siliko nas je deset in kar takoj je potrebna dezinfekcija. Na nekdanjo šolo v Gradu ima marsikdo zanimive spomine, v Tovarni Jutranjki pa si je nekaj prisotnih služilo kruh in večina ima lepe spomine na službena leta in bogat družbeni standard. Kar nekaj časa se posvetimo preteklosti, kritično pa razmišljamo o koncu te tovarne in položaju delavcev in delavk v Siliku.

Nad Silikom pri križu zavijem navzgor na gozdno pot, potem pa se pričnemo vzpenjati po strmi in kamniti stezi. 
Če nam začne zmanjkovati sape, takoj začnemo občudovati razgled na Boštanj in Sevnico. Potem pa po ravni poti skozi gozd, spust nad tesnijo Grlo in spet vzpon vse do križa, kjer zapustimo gozd. Smo na Lukovcu in na levi je Dom krajanov z igriščem. Kakšna opeka v njem je tudi moja last, saj sem gradnjo pred leti podprla z obiskom dveh dobrodelnih koncertov. Malo se posladkamo, da ne bi prehitro omagale, potem pa počasi skozi lepo urejeno vas z veliko pomladnega cvetja. Nad vasjo zavijemo desno na slabšo, deloma mokro in blatno pot ob nekdanjem napajališču za živino. 


Pozdravljajo nas cvetoče kalužnice, potem pa krenemo v hrib pod cerkev. Tu takoj vidimo, od kod ime Lukovec, hrib je prepleten z luknjami in votlinami.


Pri Cerkvi svete Marije Magdalene
si najdemo prostor za počitek in malico, čas je tudi za skupinski posnetek. 


Na začetku spusta še pogled proti vasi, 


potem pa po precej blatni poti skoraj po ravnem naprej - nad vasjo Konjsko. Razveselimo se suhe ceste skozi vas, 


kjer spet občudujemo lepo urejeno okolico hiš. 


Zakoračimo med velike površine zoranih njiv, travnikov med njimi, vmes pa nasad cvetočih hrušk in drugega sadnega drevja. Včasih se je tu paslo nekaj konj, zdaj pa jih ni bilo videti. Sploh pa so v davnih časih tu vzrejali konje za transport po reki Savi, od tod tudi ime kraja. Obdelane površine so ograjene z žično ograjo, da divjad ne sili na njive. Ne upoštevamo izhoda skozi vrata, ampak splezamo skozi žice, 


da se lahko v dolino vrnemo po gozdni poti in ne kamniti stezi.

Na Radni se poslovimo od nekaterih, druge pa posedimo v Čvek baru ob kavi in čveku. Prijajo nam počitek, kava in klepet. Ob enih pa smo gotovo že vse doma.

LEPOTE IN ZANIMIVOSTI NAJDEMO LAHKO TUDI NEDALEČ OD DOMA!

Podatki o krajih so pod videom.
Video:


Radna ima okrog 80 prebivalcev. Včasih so to področje imenovali Tariška ali Teriška vas, mogoče po vojskovodji Tariku. Leta 1696 je Ernest Engelbert plemeniti Merherič-Fabjančič pozidal dvorec Teriška vas (Volavški gradič) kot nadomestilo za Rekštajn. Ko je ta postal premajhen, verjetno Tariški grad leta 1725, kot pristavo pa Dvorec Jevša. Sledila je cela vrsta lastnikov. Grad s sadovnjakom, nekaj gozda in njiv je končno kupil profesor bogoslovja Ivan Smrekar iz Ljubljane, ki ga je prodal salezijancem za nizko ceno deset tisoč kron in ti ga imajo v lasti od leta 1907 do začetka druge vojne. Med drugo svetovno vojno ga zasedejo Nemci. Takoj po vojni postane državna last in je v njem nekaj časa skladišče streliva, od 1946 je bila v gradu nižja gimnazija z dijaškim internatom, od 1957 kmetijska šola z internatom. Na začetku šole so na podstavke položili deske in si tako pripravili sedeže za pouk, namesto zvonca pa so udarjali kar po tulcu od granate (povedala Vojko Dvojmoč in Lado Šintler) 12. 11. 1964 odprejo Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in grad 1965 prevzame tovarna Jutranjka. Pred dvorcem je stal grajski park z drevesi, ki so bila odstranjena v letu 2003. Po propadu Jutranjke leta 2003 poslopja kupi firma Siliko. Siliko je eden najpomembnejših proizvajalcev brizganih tehničnih predmetov v osrednji Evropi. V tej poslovni enoti podjetja, ki ima sedež na Vrhniki, poteka intenzivna serijska proizvodnja. Marsikateri delavec ali delavka poudarja, kako visoke so delovne norme. Vsi skupaj pa upamo, da niso resnične govorice, da nameravajo podreti stari grad in verjetno tudi novejšo zgradbo desno od njega. Moti tudi onesnaževanje zraka.

Lukovec je kraj z nekaj nad 180 prebivalci, najpogostejši priimki so Lisec in Žnidaršič. Ti so si prijetno uredili hiše, zgradili kulturni dom in igrišče, lepo pa skrbijo tudi za cerkev. Značilni so kozolci. Z grebena Jevša lahko občudujemo razgled od Bohorja do Kuma, za katerim se bleščijo Alpe v sneženi obleki, bliže pa je Zemljakova domačija med Konjskim in Lukovcem in za njo hiše na Rtičah. Cerkev Svete Marije Magdalene je verjetno dal zgraditi lastnik Tariškega dvorca na Radni Leonard Fabijanič-Merherič v 17. stoletju, istočasno kot dvorec na Jevši. Omenja jo Janez Vajkard Valvazor leta 1689, torej so bogoslužje opravljali že pred tem letom. Dovoljenje za gradnjo (glede tega so veljali zelo strogi predpisi) je dal stiški opat. Cerkvica slogovno predstavlja skromno podeželsko stavbo, katere glavni prostor je pravokotna ladja. Ladja je najstarejša in po svoji arhitekturi kaže na nastanek v 17. stoletju. Prezbiterij in zakristija sta bili dozidana leta 1888, ko je bil narejen tudi glavni oltar, ki stilno posnema baročne oblike. V sredini je kip Svete Magdalene s križem v roki, ob straneh pa sta Sveti Joakim in Ana z Marijo. Ob slavoloku na čelni strani visita namesto stranskih oltarjev v lesenih okvirjih tiskani sliki Jezusovega in Marijinega srca. Stavba je dolga 12,20m, široka 4,84m in visoka 3,95m. Cerkev je bila obnovljena leta 1998, ko jo je blagoslovil pomožni Ljubljanski škof Alojz Uran. Leta 2013 je bila zunanjost in notranjost cerkve na novo poslikana, leta 2016 (oboka) in 2017 (preklada) jo je poslikal Tone Zgonec, manjkata pa še dva lesena kipa Marije Magdalene, ki ju bo izdelal rezbar Zupančič z Lukovca. Žegnanje: Sveta Marija Magdalena - 3. nedelja v juliju. Avtor poslikave Tone Zgonec je predstavil zgodbo Marije Magdalene, ki je bila najprej grešnica, obsedena s sedmimi zlemi duhovi in obsojena na smrt s kamenjanjem. Med pričevalce je pristopil Jezus in nagovoril občinstvo: »Naj prvi vrže kamen v žensko (Marijo Magdaleno), ki še ni nikoli grešil.« Vsi so začeli odhajati do zadnjega, Jezus pa je risal po tleh s prstom. Ženska mu je poljubila noge, jih oprala s svojimi solzami in obrisala z lasmi ter sledila njegovim potom (Vir: Wikipedia). Umetnik jo je na desni strani preklade naslikal oblečeno le v svoje rdeče lase in delno razkrito, potem na oboku sledi prizor izganjanja zlih demonov, ko je njeno telo v krču in bolečinah. Na levi je prizor, ko se ji Kristus prikaže po vstajenju, vendar ji veli, naj gre svojo pot. Naprej živi kot svetnica in kot taka je s križem in lobanjami naslikana na levi strani preklade. Na sredini preklade so angelčki: vsak ima drugačen obraz po resnični podobi in drugačen položaj. Umetnik je poslikave delal s posebnega odra, na obokih večinoma pol leže. Tu je močna energija, ki je povezana z Litopunkturnim krogom v Sevnici, omenjajo tudi podzemno jamo, ki je nekje pod cerkvijo. Dvorec Jevša, nekdanja pristava Tariškega gradu na Radni, je zdaj stanovanjska hiša. Stavba je razglašena za kulturni spomenik. V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica je zapisana naslednja obrazložitev: "Nadstropna stavba pravokotnega tlorisa s prizidanim nadstropnim stolpičem na južni strani. Osnova iz 16. stoletja, ohranjeni baročni detajli, polkrožen kamnit portal z letnico 1787 na sklepnem kamnu." Oče Lada Šintlerja je hotel po letu 1910 kupiti dvorec, pa ga je mati odvrnila od tega, ker je baje v njem strašilo. Lastniki so imeli izkušnje s strašenjem (verjetno so strašile miši in podgane), dali so za mašo in strahov ni bilo več.

Konjsko z okoli 70 prebivalci. Ljudi iz teh krajev so Nemci v drugi svetovni vojni izselili in ponekod naselili Kočevarje, tudi na Konjsko so prišle tri družine. Ob tem ne smemo pozabiti, da so Kočevarji staroselci, ki so jih v letih 1330 - 1350 grofje Ortenburžani naselili na kočevsko območje, med vojno pa so se morali umakniti od tam, kasneje v Avstrijo in Nemčijo. V bistvu so ostali brez doma in domovine in danes največ njihovih potomcev živi v Ameriki. Zanimiva je avtobiografska izpoved Zvonovi so umolknili, ki jo je v angleščini napisal John Tschinkl, imamo pa tudi slovenski prevod. Zemljakova družina med Konjskim in Lukovcem je v sorodu s pokojnim patrom Zemljakom, ki je bil včasih trapist na rajhenburškem gradu, kasneje pa kaplan  brestaniške župnije.

Ni komentarjev: