1. 12. 16

Poklek nad Blanco - 30. 11. 2016

Toplo se oblečem in sploh me ne zebe - dokler ne vidim, da je šest stopinj pod ničlo. Ampak sonce že greje in kar 20 se nas je zbralo na parkirišču pri krožišču v Šmarju (Sevnica), Sonja pa nas čaka na Blanci. Študijski krožek Spoznavanje naravnih vrednot v okviru Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica se ne da. Štirje avtomobili, malo se stisnemo, tako se še dodatno ogrejemo in brzimo proti Blanci, potem pa ob potoku Blanščica do gasilskega doma na Pokleku nad Blanco. 


Spodnji posnetek je delo Vinka Šeška.
Tu parkiramo in nadaljujemo pot peš po cesti proti Selcam nad Blanco mimo s slano pobeljenih travnikov. Pa ne dolgo. Kažipot za Jesenovec (še nikoli nisem slišala za ta kraj, pa sem bila kar blizu doma) nas usmeri v levo, malo se dvigujemo, zapustimo cesto in dolino ter se po travniku (delno zaraslim z visoko travo) povzpnemo na greben. 


Spodnji posnetek je delo Vinka Šeška.
Za nami sta na hribčkih cerkvi Svete Marije Vnebovzete na Grački gori in Svete Neže, 


na desni se nam začne odpirati pogled na sosednji greben Handijo in zadaj cerkev Svetega Antona (Gorenji Leskovec), na levi pa ogrlica hiš in zidanic na grebenu Priklence. Hodimo mimo starih zidanic in za Priklencami zagledamo še Podvrh in Trnovec, v dolini pod njimi pa zanimiv ribnik v obliki srca. Še pogled nazaj: zdaj vidimo že vse do Leskovca in Studenca na desnem bregu Save. Neverjetno razgledna je ta pot! Pred nami pa je naš končni cilj: cerkev Vseh svetnikov v gozdu na hribu. V zaselku Cirje, ki pa še vedno spada pod Poklek nad Blanco, občudujemo škotsko govedo, malo naprej pa pri kapelici zavijemo v gozd in se začnemo vzpenjati k cerkvi. Spada v brestaniško župnijo in na njeni spletni strani lahko preberemo:

Cerkev stoji na griču severno od zaselka Klanc. Preprosta stavba obsega pravokotno, za okoli 4 m povišano ladjo, tristrano sklenjeni prezbiterij in zvonik z zaobljenimi vogali in lizenami. Ladjo so verjetno povišali l. 1724 (letnica na portalu). Takrat so pozidali tudi sedanji prezbiterij, ki je verjetno zamenjal prvotno romansko apsido. Na zahodni fasadi je fragment Križanja iz l. okoli 1400. Levi stranski oltar je iz 17. stol.; ostala oprema je mlajša.


Preprosta zgradba izgleda neverjetno elegantno: zvonik in ladja cerkve sta lepo usklajena, zvonik je pokrit s skodlami. Leta 2015 je dobil zvonik nove stopnice, nova kritina pa je od letos. Na žalost lahko vidimo notranjost le po drobcih skozi okna. Glede na zemljevide, naj bi cerkev stala v sevniški občini ali pa na meji s krško. Sveti Anton in Gorenji Leskovec pod hribom sta že v sosednji občini. 
Vračamo se na Klanc, potem pa skozi Cirje in Grič pridemo v Priklence. Čudimo se velikim in lepo urejenim hišam in imeno Priklence. Pomeni to "Pri Klancu"? 


Spet se oziramo proti Trnovcu in na nasprotno stran na greben, po katerem smo prihajali. 


Ko pridemo do križa in antene, vidimo na koncu doline Selce nad Blanco in Trate, pa tudi naše avtomobile pri gasilskem domu. 


Spuščamo se po sončnem pobočju, prijetno toplo je že, samo v senčnih legah slana še vedno krasi travo. 


Na Blanci posedimo ob kavi in klepetu, potem pa gremo uživat sonce vsak po svoje.

Video:

Ni komentarjev: