25. 10. 10

Senovo - 22. 10. 2010

Srečanje pevskih zborov društev upokojencev iz Posavja je letos na Senovem in nastopajoči ter nekaj publike iz Sevnice zasedemo cel avtobus. Pred Domom 14. divizije so gostitelji postavili ekološke stojnice, zaradi lepega vremena pa nam je kar malo žal, da gremo v dvorano.
Program začne zbor s Senovega s pesmijo o knapiču, kar se za ta kraj z nekdanjim rudnikom res spodobi. V smislu medgeneracijskega sodelovanja nastopijo tudi osnovnošolci.
Video: 
Iz sevniške občine se predstavijo štiri društva: Krmelj, Razbor, Sevnica in Tržišče.
Video: 
Brežiško občino zastopajo ljudske pevke iz Brežic in igralci iz Dobove, iz krške pa poleg senovških igralcev in pevcev zapojejo še pevke in pevci z Rake. Ti pripeljejo s sabo zanimiv ansambel, ki ogreje roke in srca gledalk in gledalcev.
Video: 
Po prijaznih besedah gostiteljev sledi še skupna pesem in veselo druženje ob prigrizkih, dobri kapljici ter pesmi v avli pred dvorano. Res velja, kar je zapisano na odru:
Nič ni lepšega kot prijateljstvo,
ki nas združuje
ter bogati jesen našega življenja.
Video:

Ni komentarjev: