15. 11. 13

Trnovec, Pokojni vrh, Zabukovje, Podvrh - 14. 11. 2013

Danes pridejo na pohod člani in članice Planinskega društva PTT iz Ljubljane. 


Počakamo jih pred Mercatorjem v Boštanju, kjer jih najprej prepustimo užitkom ob kavi. Štirje spremljevalci se odpeljemo naprej z avtom in parkiramo pred turistično kmetijo Grobelnik, potem pa peš odpravimo proti vasi Trnovec. 


Ko si ogledujemo, kje živi naš župan, nas pozdravita dva psa in eden nas potem kar nekaj časa spremlja po cesti ob potoku in desno navzgor. Pri kapelici počakamo preostale in kmalu se začnemo vzpenjati po ozki stezi skozi gozd do cerkve Svetega Jurija. 

Cerkev sv. Jurija je v svoji pravokotni ladji bržčas še romanska. Zvonik je baročen. Na severni strani v ladji je delno odkrita freska sv. Jurija v boju z zmajem iz začetka 14. stoletja. Iz tega časa je tudi freska sv. Krištofa na južni strani zunanjščini ladje. Pretežni del opreme, zlasti vsi trije oltarji, so iz 17.stoletja.
V bližini cerkve sv. Jurija stoji križ, ki je neponovljiv pojav med nabožnimi znamenji tega področja. Zanimiva je velikost le-tega, saj je kristusova figura v naravni velikosti. Po ustnem izročilu naj bi ga dal postaviti nek domačin, ki naj bi se na tem mestu prevrnil z vozom in v zahvalo bogu, da je nesrečo preživel brez posledic, je dal na tem mestu postaviti križ. 
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije)

Sledi spust, prečenje grape in spet vzpon. 


Mimogrede smo na območju, kjer je POP TV snemal svojo "Kmetijo" in usuje se kup vprašanj, tudi o prodaji kmetije. Čas pa je tudi za občudovanje razgleda na okolico Sevnice. Mimo črede govedi nas vodi pot, preko električnih pastirjev in že smo na platoju, od koder vidimo tudi nuklearno elektrarno v Krškem, na obzorju je Sljeme, le Gorjanci so se sramežljivo skrili v oblakih. 


Skupina hiš se stiska pod cerkvijo na Pokojnem vrhu, sicer pa nosijo oznako Mrzla Planina. 


Posnetek Vinka Šeška.
Sprehodimo se po velikem travniku nad cerkvijo sv. Primoža in Felicijana iz 17. stoletja, v kateri je nekaj baročnih plastik, Pieta v velikem oltarju pa je iz začetka 18. stoletja. Komentiramo razgled in čas je za skupinsko sliko.


Začnemo se spuščati, spet je na vrsti nekaj asfalta, pred nami pa se že kaže slikovito Zabukovje. Ob cesti smo veseli nove pridobitve - vodohrama v okviru akcije posodobitve vodovodnega omrežja. Zabukovje počiva v tišini, tu ni več trgovine, niti gostilne, kaj šele šole. Še župnika nimajo več svojega. Imajo pa lep kulturni dom in ljudi, tudi mlade, ki so zelo aktivni zlasti na kulturnem področju. Nekaj časa hodimo po markirani poti, potem pa se spustimo po gozdu in znajdemo nad vinogradi v Podvrhu. 


Na desni nam pogled uhaja proti Ajdovskemu gradcu, v vinogradih pa se še šopirijo bogate jesenske barve. Skupino iz Ljubljane na turistični kmetiji čaka še kosilo in prepričana sem, da so uživali v naših krajih.

Video:

Ni komentarjev: