11. 09. 12

Za gozdove in ljudi - 8. 9. 2012

Ob osmih zjutraj čakamo v Boštanju na enega od treh avtobusov, ki bo popeljal udeležence iz cele Slovenije v Radlje ob Dravi na prireditev Za gozdove in ljudi. Vabita dve ustanovi s partnerji in podporniki, med katerimi je gotovo treba omeniti Zavod za gozdove Slovenije.
Pahernikova ustanova se zavzema za uveljavljanje in razvoj sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zgledno sonaravno gospodari s Pahernikovo gozdno posestjo, ki je hkrati učni objekt za študente gozdarstva, ohranja spomin na gozdarskega strokovnjaka Franja Pahernika in družino Pahernik, štipendira študente gozdarstva, spodbuja raziskovalne dejavnosti in splošni napredek gozdarskih ved.
Prosilva Slovenija je sekcija Zveze gozdarskih društev Slovenije. Njeno poslanstvo je razvoj in promocija gospodarjenja z vsemi vlogami gozdov po načelih trajnosti, sonaravnosti in ekonomičnosti. Je članica Prosilva Europe.
Namen prireditve je predstavitev različnih vlog gozdov, gospodarjenja z njimi po načelih sonaravnosti, trajnosti in ekonomičnosti, predstavitev Pahernikove ustanove ter spodbujanje razpravo med različnimi strokovnjaki in interesnimi skupinami (lastniki gozdov, gozdarski, lesarski, okoljski, kmetijski in drugi strokovnjaki, gospodarstveniki, politiki, predstavniki nevladnih organizacij, ljubitelji gozdov …).
Nam Posavcem se pridruži še nekaj živečih ob Savinji in pisana druščina se po postanku v Tepanju popelje skozi Maribor po dravski dolini do Radelj ob Dravi. Tam se pridružimo še dvema avtobusoma: eden je pripeljal iz Pirana, drugi iz Ljubljane. 
Občudujemo izzivalne skale, park in lepo ohranjeni dvorec, na nas pa čakajo tudi brošure ter različne vrste potice in napitki. Po pozdravih, nagovorih in razlagah nas skrbni gostitelji razdelijo v tri skupine: 
1. POHORSKA DRUŽINA
Les za trajnostni razvoj, Gozd in voda, Gozdna tla, Gozd in bogastvo gliv, Izvor gozdov, prakrajina in pragozdovi, Zgodovina Pohorskega gozda in izvori sonaravnosti, Narava in umetnost, Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih in Kipar in gozd
2. VZORČNI GOZD
Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih, Narava in umetnost, Gozdne živali, Nega gozda, Gozdu prijazne tehnologije dela, Učenje Pohorcev o gozdu, lesu, kamnu in vodi, Les - pomembna dobrina gozda, Gozd, rekreacija in turizem in Kipar in gozd
3. PAHERNIKOVA SMREKA
Narava in umetnost, Gozdna pedagogika, Podnebne spremembe in gozd, Kipar in gozd, Zdravje gozda, Trajnostna raba gozdnih virov, Bogastvo gozdnih rastišč Slovenije, Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih in Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v Sloveniji

Kmalu se najdem v drugi skupini in skozi Vuhred se odpeljemo proti Hudemu Kotu ter Pahernikovim gozdovom. 
Tu se razdelimo v dve manjši skupini in vodniki nas popeljejo po mehkih gozdnih stezah in utrjenih gozdnih cestah med zeleno bogastvo pod Veliko in Malo Kopo. 
Na določenih točkah strokovni predavatelji predstavijo svojo temo, odgovarjajo na vprašanja, skupaj z vodiči pa tudi vzpodbujajo naša razmišljanja. 
Članice Aktiva kmečkih žena nas pogostijo z obloženimi kruhki in pijačo, domačini pa sodelujejo tudi pri prikazu obdelave lesa in kamna. 
Vsak postanek pomeni nov izziv in vir novih spoznanj, tudi med hojo je dovolj prilike za razpravo in izmenjavo mnenj med sodelujočimi. Mimogrede minejo štiri ure in posloviti se moramo od te domiselno in premišljeno organizirane učilnice na prostem. Z avtobusi se zapeljemo na Samčevo, ki je bila včasih najviše ležeča kmetija na tem področju, danes pa prijazna jasa z lepim razgledom in ostanki zidov. 
Sledi zaključek prireditve s strnitvijo vtisov in razmišljanj, zapoje nam moški pevski zbor, iz kotlov pa zadiši po golažu.
Na povratku smo si edini v mislih: bil je to bogat in prelep dan. Hvala, organizatorji in gostitelji!

Video:
Video posnetek Vinka Šeška:

Ni komentarjev: